VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten voor advieswerk, begeleiding, in company trainingen en coaching door Spraaksaam, gevestigd te Vreeland.

Voor open trainingen die bij O.L.C.T. worden gegeven zijn de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden van O.L.C.T. opleiding en training (OLCT bv) van toepassing.

Op alle betrekkingen tussen Spraaksaam en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing. Alle aanbiedingen van Spraaksaam zijn vrijblijvend.

De volledige algemene voorwaarden worden u op aanvraag toegestuurd.

Gebruik en aansprakelijkheid website
De eigendomsrechten op teksten, vormgeving en beeldmateriaal berusten bij Spraaksaam of de auteurs van quotes zoals met bron op deze website vermeld.

Het overnemen van teksten, vorm, en beeldmateriaal is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Spraaksaam.

Spraaksaam kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade gevolgschade voortkomend uit het gebruik van deze website.    VOORWAARDEN