Notitie? afspraak maken met Annelies Weijschedé

Waarom werd Spraaksaam ingezet? Het MT wilde weten hoe groot het gat eigenlijk was tussen het management en de vloer. En hoe zat het middle management er eigenlijk in? Onbevangen geobjectiveerd: wat leefde er nu precies? Maar vooral wilde het MT een duidelijk signaal afgeven: het doet er voor ons toe wat er in onze organisatie leeft. Spraaksaam voegde hieraan waarde toe door deelnemers vanuit een comfortabele positie hun verhaal te laten vertellen en juist de moeilijk bespreekbare onderwerpen op tafel te krijgen. De angel moest eruit en dat is waar Spraaksaam, met onverwachte en verrijkende voorstellen, op uit is.

Wat was er nodig? Een dappere stap was nodig en dat was het gesprek aangaan met de medewerkers.  Met zowel de mensen die de morrelende signalen afgaven en weg wilden als met de mensen die zich gelaten toonden.

Hoe Spraaksaam dat deed? Met interviews. Door mensen in een veilige, anonieme setting te laten praten en te laten meedenken. Zo spraken we met zo’n 50 mensen in persoonlijke interviews van 1,5 uur in een korte doorlooptijd. Zij vormden de dwarsdoorsnede met ruim 10% van de mensen uit de organisatie. En oh ja, het begon natuurlijk bij hele MT.


Belangrijke vragen: Waarom werk jij hier? Welke activiteiten en processen werken en welke niet, welke verbeteringen heb je voor ogen, welke vind je absoluut noodzakelijk en hoe kan/wil iedereen daar persoonlijk aan bijdragen?


Met welk resultaat? Vermoedens werden bevestigd. Mensen hadden er inderdaad schoon genoeg van: er werd niet genoeg gecommuniceerd en geïnformeerd, en het regende korte termijn oplossingen over hun hoofden heen (zoals de nieuwe productmarkt-combinaties). Ze voelden zich meer een instrument; machteloos om iets van zichzelf in hun werk te leggen, laat staan iets aan de situatie te veranderen.


Met welk effect… De hakken kwamen uit het zand omdat er voor het eerst een signaal vanuit het MT kwam dat er geluisterd werd. Medewerkers voelden zich door de veilige interviews gehoord en serieus genomen. Er was naar ze geluisterd. De gesprekken gaven lucht en veel inzicht bovendien. Er was behoefte aan een vervolg. Er was wat ruimte ontstaan voor gezamenlijke nieuwe activiteiten.


Tenslotte Op basis van de uitkomsten is hierna in ronde tafelgesprekken en in eigen teams met de aanbevelingen gewerkt (met assistentie van Spraaksaam). Het mes sneed aan twee kanten: de gedane aanbevelingen door medewerkers werden ingezet tegen de machteloosheid. Het van de ernst van de zaak bewust geworden MT betrok de organisatie nu actief - zoals gevraagd – wat bijdroeg aan een nieuw vertrouwen. Het woord strategie werd even niet meer gebruikt. Daarvoor in de plaats kwam nu de vraag ‘WHY?’. Waarom doen we dit eigenlijk? Medewerkers wisten namelijk wel waarom.


© spraaksaam 2012-2016

De COO verzuchtte: ”Hoe vaak moeten wij hier de mensen in vredesnaam onze strategie nog uitleggen?” De afdeling Sales leek het niet meer te willen horen. Hakken in het zand. Vele manieren om ‘het’ tussen de oren te krijgen waren al uitgeprobeerd:

  1. tijdens een feest met de uit Engeland ingevlogen grote man himself

  2. op de hei in een kleinschalige sessie in het team door de eigen afdelingsmanager

  3. enthousiast, tijdens de jaarlijkse kickoff op de Nieuwjaarsborrel.

Het hielp niet. Het MT kreeg verontrustende signalen. De climat survey bevestigde het. Mensen waren boos, gingen weg of waren bang.

CONTACT

Spraaksaam

Annelies Weijschedé  

facilitator en coach

M +31(0) 6 15 398 808   

|  E annelies.weijschede@spraaksaam.nl          

       coach locatie: Lindengracht 21 3633AS Vreeland

             postadres: Klapstraat 23  3633BH Vreeland

nadat we het doel definitief uit het oog hebben verloren, verdubbelen we onze inspanning” Mark Twain.

 


CASE 2

Praktijkvoorbeeld

Interviews en ronde tafelgesprekken


‘De strategie die niet werd gehoord’


In een middelgrote, zakelijke dienstverlenende organisatie

(375 mensen)

SPRAAKSAAM GAAT HET GESPREK AAN