INTERVIEWS
een individuele verkenning

Spraaksaam interviewt vertrouwelijk en anoniem, in een veilige setting een representatieve dwarsdoorsnede van mensen in een organisatie.

Het spreekt in een tijdbestek van ca. 1,5 uur met individuele deelnemers (experts*) over de beleving van hun werk.

De interviews kunnen belemmeringen verkennen, stoom helpen afblazen, maar zijn ook gericht op het zoeken en versterken van ideeën en oplossingen. Bottom up aangereikt: dat wat mensen voor zichzelf, hun werk en organisatie van belang achten.

(*) experts zijn uiteraard de mensen in uw organisatie, managementteam, maatschap, praktijk, of netwerk.)

GROEPSGESPREKKEN
het gezamenlijk ontdekken


De groepsgesprekken (dialoog) vinden in een tijdbestek van gemiddeld  ca. 2 uur plaats zonder gebruik te maken van een te vast format of dominant model. 


De groepsgesprekken verkennen stagnaties en verstoorde machtsverhoudingen maar kunnen ook ook gericht zijn op het zoeken en versterken van ideeën, naar oplossingen, nieuwe zin of betekenis.


Spraaksaam brengt het gesprek op gang met open vragen zonder deel uit te maken van de groep. Meestal zijn er een paar gesprekken nodig.


Case: ‘Wij hebben hier nogal een verschillende kijk op de zaken’ geeft hier een voorbeeld hiervan

ADVIES EN REGIE

het projectmatige werk

Spraaksaam geeft advies en bespreekt met het management hoe zij lastige thema’s in hun organisatie kunnen benaderen en aanpakken door het gesprek aan te gaan.

Spraaksaam regisseert in opdracht van de leiding organisatie-brede gesprekken met een  projectmatig karakter  maar ook gesprekken ‘buiten de deur’. Bijvoorbeeld met externe relaties over de beleving van uw bedrijf.

VERRIJKENDE VOORSTELLEN


Spraaksaam doet altijd verrijkende voorstellen die onderlinge interactie versterken.

Soms gaat dat over persoonlijke coaching ter voorbereiding op ‘het lastige gesprek’. Vaak zijn dat groepsgesprekken in de vorm van workshops.

Altijd om een terugkoppeling van de rode draad te geven en aanbevelingen met betrokkenen verder uit te diepen.

I think interviewing is a good idea. It helps some people get a lot of things off their chest. Western Electric employee, in Comments and Reactions on Interviewing Program, ca. 1930

CONTACT

Spraaksaam

Annelies Weijschedé  

facilitator en coach

M +31(0) 6 15 398 808   

|  E annelies.weijschede@spraaksaam.nl          

       coach locatie: Lindengracht 21 3633AS Vreeland

             postadres: Klapstraat 23  3633BH Vreeland

SPRAAKSAAM GAAT HET GESPREK AAN

INCOMPANY COACHING


Als verlengstuk van de gesprekken in organisaties geeft Spraaksaam coaching en workshops op verzoek van opdrachtgevers. Hierin leren deelnemers zelf bewust waarnemen en omgaan met ‘wat er is’. 


DIENSTEN